Protokół posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 15.03.2010 r.

Protokół posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 


1. W dniu 15.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się specjalne posiedzenie Komisji
w składzie:

- Hanna Zielińska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji.
- Anna Liegmann- członek komisji
 
2. Komisja ogłasza, że budżet przyznany na zadanie: dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na rok 2010 w kwocie 102.500 zł został rozdysponowany na kwotę  102.253 zł.
Komisja brała pod uwagę:
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- kolejność składania wniosków
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
- stopień niepełnosprawności w kolejności:
a) znaczny, który nie korzystał z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
b) umiarkowany, który nie korzystał z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
c) dzieci i młodzież do 24 r.ż. uczącą się.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Komisja rozpatrzyła wnioski, na które złożono odwołania oraz nowe wnioski, które wpłynęły w dniach od 05.03- 12. 03.2010r.
1)383/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
2) 384/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
3) 385/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
4) 386/10-(DZIECKO) wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
5) 387/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
6) 388/10-(DZIECKO) wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
 
Komisja przeanalizowała ponownie wnioski, na które złożono odwołania:
1)343/10- postanowiono podtrzymać stanowisko, pismo o możliwości zmiany opiekuna dla córki
2)148/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na korzystanie z dofinansowania w latach 2006 i 2007
3)186/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na korzystanie z dofinansowania w roku 2008
4)354/10- znajduje się na liście rezerwowej
5)355/10- znajduje się na liście rezerwowej
6)54/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na korzystanie z dofinansowania w latach 2006,2007,2008
7)126/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na korzystanie z dofinansowania w latach 2005,2006,2007
8) 127/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na korzystanie z dofinansowania w latach 2005,2006,2007
9) 108/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na korzystanie z dofinansowania w roku 2006
10)109/10- postanowiono podtrzymać stanowisko z uwagi na  korzystanie z dofinansowania w roku 2006
 
3. Komisja zakończyła kwalifikację. Sporządzono listę osób, którym przyznano dofinansowanie w liczbie:
- osoby dorosłe: 88 osób- w tym 16 opiekunów
- dzieci: 66 osób- w tym 29 opiekunów.
Osoby te o powyższym fakcie zostały powiadomione.
Komisja sporządziła listę osób oczekujących: dzieci  młodzieży do 24 r.ż. oraz osób posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym- które nie korzystały z dofinansowania.
Są to osoby, których wnioskom zostały nadane numery:
1) 379/19,
2) 29/10,
3) 354/10,
4) 355/10,
5) 359/10,
6) 364/10,
7) 369/10,
8) 370/10,
9) 372/10,
10) 377/10,
11) 380/10,
12) 383/10-386/10,
13) 388/10.
 
 
4. Wolne wnioski:
Komisja stwierdza, że zmiana decyzji dla osób składających odwołania jest niemożliwa,  gdyż byłoby to naruszeniem zasadności i rzetelności przyznawania dofinansowania.
 
5. W Komisji uczestniczyła Kierownik PCPR- Pani Joanna Hanczewska.

metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska (15 marca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (15 marca 2010, 15:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554