Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2010 r.
 
1. W dniu 19.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielińska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji.
- Anna Liegmann- członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
- osoby, które złożyły wnioski na turnus rehabilitacyjny a otrzymały dofinansowanie w roku ubiegłym w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. Dz. U. 230 poz. 1694 tj. „ Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie[...] uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 04.03.-18.03.20010 r. na poszczególne zadania:
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 nowy wniosek)
1) 390/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
- Likwidacji barier architektonicznych i technicznych (wpłynęły 3 wnioski)-  wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie, po ustaleniu dokładnego terminu możliwości wyjazdu na wizję lokalną
1) 54/10
2) 55/10
3) 56/10
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 24 nowych wniosków):
1) 114/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 115/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3) 116/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 119/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5) 120/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 121/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7) 122/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8) 123/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9) 124/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 125/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11) 126/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 127/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 128/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 129/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15) 130/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16) 131/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17) 132/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
18) 133/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
19) 134/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
20) 136/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
21) 137/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
22) 138/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
23) 139/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
24) 140/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
- Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęły 4 nowe wnioski):
 
1) 117/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych
2) 1118/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych
3) 130/10- wniosek spełnia wymogi formalne, jedna faktura rozpatrzona pozytywnie, odpowiedź negatywna na matę bąbelkową
4) 135/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
- Likwidacja barier w komunikowaniu się
 
1) 38/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
2) 39/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
3) 41/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
4) 43/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
5) 47/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 48/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
7) 52/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8) 53/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9) 57/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
 
 
4. Wolne wnioski: brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (19 marca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (24 marca 2010, 13:29:50)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:24:58)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1515