Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2010 r.
 
1. W dniu 15.04.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji;
- Hanna Zielińska - członek komisji;
- Ewa Nadolna - członek komisji;
- Anna Toby - członek komisji- protokolant;
- Anna Liegmann- członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania;
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010;
- ocenę zasadności wniosków;
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy;
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON.
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 29.03. - 14.04.20010 r. na poszczególne zadania:
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęły 3 nowe wnioski)
396/10 - 398/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010;
369/10 - uzupełniono braki, wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010;
 
- Likwidacji barier architektonicznych i technicznych (wpłynęły 2 wnioski) 
1) 66/10-67/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, wnioskodawcy otrzymają pismo o zarejestrowaniu i terminie wizji lokalnej.
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęły 33 nowe wnioski):
1) 165/10 -167/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
2) 168/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych;
3) 169/10 - 171/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 173/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków;
5) 175/10 - 190/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 191/10 - 192/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków;
7) 193/10 - 199/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
 
- Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęły 2 nowe wnioski):
 
1) 172/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych;
2) 174/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych.
 
- Likwidacja barier w komunikowaniu się (wpłynął 1 nowy wniosek)
 
1) 65/10 - wniosek został zarejestrowany, poproszono o uzupełnienie dokumentacji.
 
4. Wolne wnioski: brak.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (15 kwietnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (21 kwietnia 2010, 09:04:10)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:14:49)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1580