Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.04.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.04.2010 r.
 
1. W dniu 27.04.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski - przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji- protokolant
- Anna Liegmann - członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 15.04.-26.04.20010 r. na poszczególne zadania:
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 nowy wniosek)
399/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
29/10 -  wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
 
- Likwidacji barier architektonicznych  (wpłynęły 3 nowe wnioski)-  
1) 66/10 - 67/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, wnioskodawcy otrzymają pismo o zarejestrowaniu i terminie wizji lokalnej
2) 69/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu i terminie wizji lokalnej
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 26 nowych wniosków):
1) 200/10 - 203/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2) 204/10 - 206/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3) 208/10 - 212/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 213/10 - 214/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
5) 215/10 - 218/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 219/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
7) 220/10 - 221/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8) 222/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
9) 223/10 - 226/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
- Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynął 1 nowy wniosek):
 
1) 207/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych
 
- Likwidacja barier technicznych (wpłynął 1 nowy wniosek)
 
68/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
4. Wolne wnioski: brak.
5. W Komisji uczestniczyła Pani Kierownik PCPR- Joanna Hanczewska.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (27 kwietnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (28 kwietnia 2010, 14:15:08)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:14:00)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1550