Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.05.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.05.2010 r.
 
1. W dniu 04.05.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielinska- członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji- protokolant
- Anna Liegmann- członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków na likwidację barier architektonicznych.
Wybrano wnioski, które wg Komisji w pierwszej kolejności powinny zostać rozpatrzone pozytywnie. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych do drugiego etapu zakwalifikowano następujące wnioski:
58/10
13/10
27/10
50/10
22/10
17/10
Pod uwagę brano również następujące wnioski, które ze względu  na ograniczone środki nie mogą zostać objęte dofinansowaniem:
26/10
14/10.
Wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie w roku 2010 z powodu braku środków finansowych:
1/10,
2/10,
4/10,
5/10,
6/10,
7/10,
8/10,
10/10,
12/10,
16/10,
18/10,
19/10,
23/10,
24/10,
25/10,
28/10,
30/10,
31/10,
40/10,
44/10,
45/10,
46/10,
49/10,
51/10,
54/10,
55/10,
56/10,
61/10,
64/10
Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych:
3/10
60/10.
Wnioski, do których wysłano prośbę o uzupełnienie braków:
63/10.
 
 Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na powyższe zadanie
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
4. Wolne wnioski: brak.
5. W Komisji uczestniczyła Pani Kierownik PCPR- Joanna Hanczewska oraz Pan Wicestarosta Tucholski- Tadeusz Zaborowski.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (4 maja 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (13 maja 2010, 10:34:06)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:13:28)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308