Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.07.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.07.2010 r.

 
1. W dniu 01.07.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Anna Liegmann- członek komisji
- Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 15.06.-30.06.20010 r. na poszczególne zadania:
 
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 nowy wniosek)
275/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 33 nowych wniosków):
351/10-362/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
363/10-364/10, 371/10, 377/10, 382/10 – wystąpiono o opinię prawną
364/10-370/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
372/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
373/10 – wniosek zawiera braki formalne, poproszono o uzupełnienie dokumentacji
374/10-376/10 -  wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
378/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
379/10 - wniosek zawiera braki formalne, poproszono o uzupełnienie dokumentacji
380/10-381/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
383/10- - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
- Sprzęt rehabilitacyjny:
 
271/10- wniosek został uzupełniony o brakującą dokumentację, rozpatrzono negatywnie                     z uwagi na brak środków finansowych
 
- Likwidacja barier architektonicznych ( wpłynęły 2 nowe wnioski)
75/10 – przeprowadzono wizję lokalną, wniosek został rozpatrzony negatywnie
80/10 – 81/10 - wnioski zostały zarejestrowane, wnioskodawca zostanie poinformowany                   o dniu przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
 
4. Wolne wnioski:
Z uwagi na fakt, iż jeden z wnioskodawców  zakupił przedmiot ortopedyczny w niższej kwocie dlatego też na zadaniu dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych uzyskano oszczędności w środkach finansowych. Komisja wynikłe oszczędności środków finansowych postanowiła przedzielić na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka. Wniosek nr 332/10 został rozpatrzony pozytywnie.
 
                                                                                 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (1 lipca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (16 lipca 2010, 10:47:50)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:08:16)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1474