Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.07.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20. 07.2010 r.
 
1. W dniu 20.07.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 01.07.-19.07.20010 r. na poszczególne zadania:
 
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 nowy wniosek)
403/10 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 36 nowych wniosków):
384/10-386/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
387/10– wniosek zarejestrowano, wysłano pismo o uzupełnienie braków
388/10-392/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
394/10-411/10 – wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
412/10- wniosek nie spełnia wymogów formalnych, rozpatrzono negatywnie
413/10- 420/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
- Sprzęt rehabilitacyjny:
393/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
- Likwidacja barier architektonicznych
80/10 – 81/10 - przeprowadzono wizję lokalną, wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
4. Wolne wnioski:
Środki finansowe z przesunięć między zadaniami, które zostały zaakceptowane Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego, Komisja postanowiła przeznaczyć na zakup wózka inwalidzkiego dla dziecka-wniosek 358/10.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (20 lipca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (22 lipca 2010, 14:20:35)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:05:46)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1455