Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.08.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.08.2010 r.
 
1. W dniu 13.08.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
-Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
-Ewa Nadolna - członek komisji
-Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 20.07.-12.08.20010 r. na poszczególne zadania:
 
-Turnusy rehabilitacyjne
121/10 – rezygnacja z dofinansowania
354/10- kolejny wniosek z listy rezerwowej osób oczekujących na dofinansowanie, spełnia wymogi formalne, rozpatrzony pozytywnie w związku z rezygnacją innej osoby
 
-Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 33 nowych wniosków):
421/10-436/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
438/10– 450/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
452/10-456/10 - wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
-Sprzęt rehabilitacyjny:(wpłynęły 2 nowe wnioski)
437/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
451/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
Likwidacja barier architektonicznych
82/10 - przeprowadzono wizję lokalną, wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków finansowych
83/10- wnioskodawca otrzyma informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
 
4. Wolne wnioski: brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (13 sierpnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (17 sierpnia 2010, 19:02:57)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:02:21)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1525