Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z 30 sierpnia 2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z 30 sierpnia 2010 r.
 
1. W dniu 31.08.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
· Ewa Nadolna - członek komisji
· Anna Liegmann- członek komisji
· Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 13.08.-31.08.20010 r. na poszczególne zadania:
 
Turnusy rehabilitacyjne
354/10 – rezygnacja z dofinansowania
121/10- rezygnacja z dofinansowania
39/10- rezygnacja z dofinansowania
161/10, 338/10, 348/10- kolejne wnioski z listy rezerwowej osób oczekujących na dofinansowanie, spełniają wymogi formalne, rozpatrzony pozytywnie w związku z rezygnacją innych osób
 
Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 15 nowych wniosków):
457/10- 471/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
Likwidacja barier architektonicznych
83/10 - przeprowadzono wizję lokalną, wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
4. Wolne wnioski:
-W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
-W związku z rozliczaniem zawartych umów na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się pozostały wolne środki, które Komisja postanowiła przesunąć na zadanie: dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. W związku z powyższym zostaną przygotowane zmiany na sesję Rady Powiatu Tucholskiego i po uzyskaniu zgody Radnych wznowione zostaną wypłaty na tym zadaniu, tj. pieluchomajtki, cewniki, itp.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (14 września 2010, 13:02:31)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:01:22)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1513