Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.09.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.09.2010 r.
 
1. W dniu 17.09.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Hanna Zielinska- członek komisji
- Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 01.09.-16.09.20010 r. na poszczególne zadania:
 
- Turnusy rehabilitacyjne ( wpłynęły 2 nowe wnioski)
404/10- 405/10- wnioski spełniają wymogi formalne, zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków finansowych
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 21 nowych wniosków):
472/10- 492/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
- Likwidacja barier w komunikowaniu się
84/10 – wniosek spełnia wymogi formalne, został rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych.
- Likwidacja barier technicznych
79/10- wniosek został uzupełniony, rozpatrzono negatywnie z powodubraku środków finansowych
 
4. Wolne wnioski:
W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (17 września 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (13 października 2010, 11:28:20)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:59:50)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1590