Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.10.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 12.10.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Hanna Zielinska- członek komisji
- Anna Liegmann- członek komisji
- Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 17.09.-11.10.20010 r. na poszczególne zadania:
 
- Turnusy rehabilitacyjne ( wpłynęły 2 nowe wnioski)
406/10- 407/10- wnioski spełniają wymogi formalne, zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków finansowych.
274/10,161/10,354/10,39/10- rezygnacja z przyznanego dofinansowania,
121/10- cofnięcie przyznanego dofinansowania,
384/10, 388/10, 397/10- ( dzieci) kolejne wnioski z listy rezerwowej osób oczekujących na dofinansowanie, spełniają wymogi formalne, rozpatrzony pozytywnie w związku z rezygnacją innych osób.
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 41 nowych wniosków):
493/10- 519/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
520/10- wniosek zarejestrowano,wysłane zostało pismo o dostarczenie pełnomocnictwa
521/10-533/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych.
- Likwidacja barier architektonicznych
85/10- wniosek spełnia wymogi formalne, został zarejestrowany, zostanie wyznaczony termin wizji lokalnej.
- Sport, kultura i rekreacja
24/09- prośba o zmianę umowy na realizację wniosku została rozpatrzona pozytywnie.
 
4. Wolne wnioski:
W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (12 października 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (13 października 2010, 11:33:13)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (19 stycznia 2011, 10:58:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1564