Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03.11.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 03.11.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski – przewodniczący komisji
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Anna Toby – członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków.
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 12.10 do 02.11.2010 na poszczególne zadania:
 
- Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:
1) 451/10 – wniosek spełnia wymogi formalne został rozpatrzony pozytywnie,
2) Wnioski od 534/10 – 570/10 – wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych.
 
 - Likwidacja barier architektonicznych:
85/10 – wniosek spełnia wymogi formalne, został rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
- Turnusy rehabilitacyjne:
350/10, 370/10, 386/10 – kolejne wnioski z listy rezerwowej osób oczekujących na dofinansowanie, spełniają wymogi formalne, rozpatrzone pozytywnie w związku z rezygnacją innych osób. 286/10, 379/10-, 349/10- cofnięcie dofinansowania spowodowane brakiem kontaktu z Centrum w wyznaczonym terminie170/10,336/10,338/10- rezygnacja z przyznanego dofinansowania
 
4. Wolne wnioski:
a) W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
b) W związku ze zmianą przepisów dot. spraw meldunkowych złożony zostanie do Radcy Prawnego zapytanie o pobieraniu do zadania likwidacja barier architektonicznych poświadczenia zameldowania na pobyt stały. 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (3 listopada 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (8 listopada 2010, 09:08:25)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (19 stycznia 2011, 10:56:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538