Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22.11.2010 r.


 
1. W dniu 22.11.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Hanna Zielinska- członek komisji
- Anna Liegmann- członek komisji
- Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 03.11.-22.11.20010 r. na poszczególne zadania:
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 12 nowych wniosków):
571/10- 577/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
578/10- wniosek zarejestrowano, poproszono o uzupełnienie braków we wniosku
579/10-582/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych.
W związku z przesunięciami środków finansowych między zadaniami rozpatrzono pozytywnie następujące wnioski:
375/10
376/10
378/10
379/10
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (22 listopada 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (1 grudnia 2010, 16:19:12)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:57:37)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1442