Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.12.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.12.2010 r.
 
W dniu 08.12.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Hanna - Zielinska – członek komisji:
- Anna Toby – członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do wstępnego przygotowania proponowanego podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011. Środki finansowe zostały podzielone pomiędzy zadania na rehabilitację zawodową oraz na rehabilitację społeczną w tym wysokość środków przypadająca na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.  W związku z faktem, iż nie została wskazana informacja o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na 2011 r. utrzymano poziom środków z bieżącego roku. Fakt ten jest konieczny dla wstępnego zaplanowania wysokości środków na zadania finansowane ze środków PFRON. W momencie otrzymania oficjalnego stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie przekazana informacja do Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi o tym fakcie oraz zostanie zwołane posiedzenie komisji aby otrzymany algorytm środków podzielić pomiędzy zadania z rehabilitacji zawodowej i społecznej. Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie i wykonanie uchwał sporządzi stosowną uchwałę i dostarczy niezwłocznie do Starostwa Powiatowego. 
 
3. Wolne wnioski:
a) W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
b) W związku ze złożonymi rezygnacjami na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych postanowiono, iż otrzymane środki zostaną przesunięte na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na tym zadaniu występują znaczące braki środków finansowych.
c) Zostanie przedłożona prośba do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Tucholskiego o wydanie opinii dotyczącej propozycji podziału środków finansowych z PFRON na rok 2011. przez członków Komisji.  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (8 grudnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (15 grudnia 2010, 13:32:55)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:56:30)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485