Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.12.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.12.2010 r.
 
1. W dniu 16.12.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski – przewodniczący komisji
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Anna Toby – członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków.
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 23.11 do 16.12.2010   na poszczególne zadania:
 
- Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:
583/10- 587/10 – wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych.
 
- Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
1/10 –11/10-  wniosek spełniają wymogi formalne, zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu i rozpatrzeniu wniosków po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2011r.
 
 
4. Wolne wnioski:
Komisja ustaliła, iż z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PFRON na 2010r., pracownik merytoryczny odpowiedzialny za zadanie, będzie odsyłał złożone w 2010 r. faktury, które zostały rozpatrzone negatywnie. Do listu zostanie załączony  wniosek i prośba o przedłożenie odesłanych faktur za zakupione środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne z początkiem nowego roku, tj. 2011 wraz z załącznikami wymienionymi w załączonym wniosku.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Hanczewska (16 grudnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (23 grudnia 2010, 09:51:08)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (5 stycznia 2011, 20:57:14)
Zmieniono: zmiana danych podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1381