Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.01.2011 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.01.2011 r.
 
1. W dniu 17.01.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków.
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 03.01 do 14.01.2011 na poszczególne zadania:
 
- Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:
1) 1/11-68/11 - wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany ,
2) 69/11 – wystąpiono o opinię prawną,
3) 70/11-156/11 -  wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany.
 
- Likwidacja barier architektonicznych i technicznych:
1) 1/11-2/11 – wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane,
2) 6/11-13/11 - wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane.
 
4. Wolne wnioski:
a) W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
b) W związku z brakiem informacji o alokacji środków finansowych z PFRON na rok 2011 przyjmowane są wszystkie wnioski. Udzielanie dofinansowań na złożone wnioski nastąpi w momencie otrzymania alokacji.     
c) Na spotkanie przygotowana została lista obecności członków komisji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (17 stycznia 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (1 lutego 2011, 10:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1564