Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31.01.2011r.

 
I.  W dniu 31.01.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Anna Toby- przewodnicząca Komisji
- Hanna Zielinska - członek Komisji
- Ewa Nadolna - członek Komisji
- Anna Liegmann – protokolant komisji
 

II. Przystąpiono do analizowania wniosków.
 
III. Komisja opiniowała wnioski złożone od 17.01 do 28.01.2011 na poszczególne zadania:
 
1. Likwidacja barier architektonicznych:
- 17/11 - wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
- 19/11 – wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
 
2.  Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:
- 157/11-169/11 – wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane
- 172/11-192/11 - wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane
- 194/11- 198/11 - wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane
- 201/11- 208/11- wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane
 
3.Sprzęt rehabilitacyjny:
- 170/11  - wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
- 171/11  - wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
- 193/11  - wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
- 199/11  - wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
-200/11  -  wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany
 
4.Likwidacja barier technicznych:
- 18/11- wniosek zarejestrowano, wystąpiono o opinię prawną
 
5.Turnusy rehabilitacyjne:
- 1/11- 261/11 - wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane
 
6.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
- 3/11- wniosek nie spełnia wymogów formalnych, został rozpatrzony negatywnie
- 4/11- wniosek nie spełnia wymogów formalnych, został rozpatrzony negatywnie
- 5/11- poproszono wnioskodawcę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji
- 14/11- wniosek spełnia wymogi formalne, został zarejestrowany
- 15/11- wniosek spełnia wymogi formalne, został zarejestrowany
- 16/11- wniosek spełnia wymogi formalne, został zarejestrowany
- 20/11- wniosek spełnia wymogi formalne, został zarejestrowany
- 21/11- poproszono wnioskodawcę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji
 
IV. Wolne wnioski:
-  W posiedzeniu Komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
-  W związku z brakiem informacji o alokacji środków finansowych z PFRON na rok 2011 przyjmowane są wszystkie wnioski. Wnioski są rozpatrywane pod względem formalnym i rejestrowane. Udzielanie dofinansowań na złożone wnioski nastąpi  w momencie otrzymania alokacji.
-  PCPR otrzymał informację od Starostwa Powiatowego, że do Komisji PFRON została wyznaczona Pani Sylwia Sobczak, która będzie brała udział w następnych spotkaniach Komisji.
-  Na spotkaniu podpisana została lista obecności członków komisji.

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (31 stycznia 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (1 lutego 2011, 10:57:16)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (16 lutego 2011, 09:12:48)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1526