Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.
 
1. W dniu 09.03.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Anna Toby – przewodniczący Komisji;
b) Hanna Zielinska – członek Komisji -protokolant;
c) Ewa Nadolna – członek Komisji;
d) Anna Liegmann – członek Komisji;
 
W spotkaniu Komisji brała udział Kierownik PCPR w Tucholi – Pani Joanna Hanczewska.
2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły co Centrum w dniach: 17.02.11r. – 08.03.11r.
 
2.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:
Przedłożono wnioski:
od 245/11 do 279/11 wnioskodawcy otrzymają pismo o zarejestrowaniu wniosku;
 
 
2.2 Likwidacja barier architektonicznych i technicznych:
 
31/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;
32/11 opierając się na opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;
33/11 opierając się na opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;
36/11 z uwagi na zły stan techniczny zajmowanego lokalu komisja postanowiła skontaktować się z właściwym miejscowo Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem rozważenia kwestii przydziału innego lokalu;
38/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;
39/11 opierając się na zaświadczeniu lekarskim wniosek rozpatrzono negatywnie;
44/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;
23/11 na wniosek pracownika merytorycznego komisja powróciła do rozpatrzenia wniosku, który był rozpatrywany na poprzedniej komisji. Po ponownej analizie zaświadczenia lekarskiego komisja zmieniła swoje poprzednie stanowisko - odrzucenia wniosku ze względów formalnych i ustaliła, że wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
2.3 Likwidacja barier w komunikowaniu się:
34/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;
35/11 z uwagi na brak podstaw do zakwalifikowania przedmiotu wnioskowanego urządzenia do zadania z zakresu rehabilitacji społecznej komisja postanowiła skierować do wnioskodawcy pismo wskazujące Powiatowy Urząd Pracy jako instytucji właściwej do rozpatrzenia wniosku;
37/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;
40/11 wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie wniosku;
41/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;
42/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;
43/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;
 
2.4 Turnusy rehabilitacyjne:
Przedłożono wnioski:
od 298/11 do 317/11 wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane.
 
3. Wolne wnioski:
Brak.
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Zielinska (9 marca 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (23 marca 2011, 11:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1890