Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.04.2011 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.04.2011 r.


1. W dniu 21.04.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący Komisji;
b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;
c) Ewa Nadolna – członek Komisji;
d) Anna Liegmann- członek komisji;

W spotkaniu Komisji brała udział p.o. Kierownika PCPR w Tucholi – Pani Anna Toby.

2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły co Centrum w dniach: 31.03.11r. – 20.04.11r.
3. Przystąpiono do analizowania wniosków:
3.1 Komisja analizowała indywidualne prośby z zakresu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych:
244/11 prośbę rozpatrzono negatywnie,
156/11 prośbę rozpatrzono pozytywnie,
249/11 prośbę rozpatrzono pozytywnie,
9/11 prośbę rozpatrzono pozytywnie.
 
3. 2 Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
Przedłożono wnioski:
349/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych,
331/11 do 376/11 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
371/11 wniosek rozpatrzono negatywnie,
365/11 wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
3.3 Likwidacja barier technicznych:
 
55/11, 56/11, 57/11  wnioskodawcy otrzymają pismo o terminie przeprowadzenia   wywiadu,
3.4 Likwidacja barier architektonicznych:
54/11 wniosek rozpatrzono negatywnie,
58/11 wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
 3.5 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:
 
 98/11 indywidualna prośba -  rozpatrzono negatywnie,
 25/11  wniosek rozpatrzono pozytywnie,
337/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie.
 
4. Wolne wnioski:
Komisja zajęła stanowisko, by w przypadku zadania likwidacji barier technicznych pracownik PCPR przeprowadzał wizje lokalne w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (6 czerwca 2011, 10:09:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1894