Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.05.2011 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.05.2011 r.


1. W dniu 10.05.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący Komisji;
b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;
c) Ewa Nadolna – członek Komisji;
d) Alina Kowalska – członek komisji;
e) Anna Liegmann – członek komisji;

W spotkaniu Komisji brała udział p.o. Kierownika PCPR w Tucholi – Pani Anna Toby.

2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły co Centrum w dniach: 21.04.11r. – 10.05.11r.

2.1. Likwidacja barier technicznych:
59/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie;
61/11 wnioskodawca otrzyma pismo informujące o terminie przeprowadzenia wizji w miejscu zamieszkania;
Wnioski osób, u których przeprowadzono wizję w miejscu zamieszkania:
55/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;
56/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;
57/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;
 
2.2   Likwidacja barier architektonicznych:
60/11 wnioskodawca otrzyma pismo informujące o możliwości złożenia wniosku na likwidację barier technicznych;
 
2.3 Turnusy rehabilitacyjne:
 
338/11 wniosek rozpatrzony negatywnie;
180/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;
 
2.4 Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
Przedłożono 32 wnioski:
377/11 – 378/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych,
379/11 do  408/11 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
9/11 wnioskodawca złożył rezygnację z przyznanego dofinansowania,
23/11 wnioskodawca złożył rezygnację z przyznanego dofinansowania,
109/11 indywidualną prośbę wnioskodawcy rozpatrzono negatywnie,
192/11 indywidualne prośby wnioskodawcy rozpatrzono pozytywnie,
298/11 indywidualną prośbę wnioskodawcy rozpatrzono pozytywnie,
270/11 indywidualną prośbę wnioskodawcy rozpatrzono pozytywnie,
 
3. Wolne wnioski:
Brak.

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (10 maja 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (6 czerwca 2011, 10:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1935