Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.02.2013 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.02.2013 r.

1. W dniu 13.02.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Wiktor Metkowski – członek komisji;
c) Alina Kowalska – członek komisji;
d) Anna Szaraficka – członek komisji;
 
2. Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, którzy zapoznali się z treścią protokołu.
a) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
3. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
3.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
34/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
59/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
61/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
72/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
92/13 – 93/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
100/13 – 110/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
112/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
114/13 – 118/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
119/13 – pismo z prośbą o fakturę;
120/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
121/13 – 123/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
124/13 – pismo z prośbą o fakturę;
125/13 – 131/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
132/13 – 140/13 – pismo z prośbą o fakturę;
141/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
142/13 – 143/13 – pismo z prośbą o fakturę;
144/13 – 145/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.
 
3.2.Turnusy rehabilitacyjne:
24/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
26/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
47/13 – prośba o zwiększenie dofinansowania;
108/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
127/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
135/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
170/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
177/13 – 222/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
223/13 – informacja o brakach formalnych;
224/13 – 241/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
242/13 informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
 
3.3.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
1/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
21/13 – informacja o brakach formalnych;
23/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
24/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
27/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
28/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
 
3.4.Likwidacja barier technicznych:
25/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
26/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
29/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
 
3.5.Likwidacja barier architektonicznych:
30/13 – 31/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
 
4. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (13 lutego 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (1 marca 2013, 14:13:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1238