Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.03.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.03.2013 r.

1. W dniu 12.03.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – członek komisji;
c) Anna Szaraficka – członek komisji.
 
2. Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, którzy zapoznali się z treścią protokołu.
a) Wiktor Metkowski – członek komisji;
b) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
3. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:

3.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

52/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
113/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
135/13 – 136/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
139/13 – 140/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
143/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
160/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
163/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
165/13 – pismo z prośbą o fakturę;
184/13 – pismo z prośbą o fakturę;
188/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
189/13 – pismo z prośbą o fakturę;
190/13 – 191/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
193/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
194/13 – pismo z prośbą o fakturę;
195/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
196/13 – 198/13 – pismo z prośbą o fakturę;
199/13 – 209/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
210/13 – pismo z prośbą o fakturę;
211/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
212/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
213/13 – 215/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
216/13 – prośba o uzupełnienie braków;
217/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
218/13 – 225/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
226/13 – pismo z prośbą o fakturę;
227/13 – 232/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
233/13 – pismo z prośbą o fakturę;
234/13 – 235/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.
 
3.2.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
 
20/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
32/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
46/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
48/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym.
 
3.3.Likwidacja barier technicznych:
 
45/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
47/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.
 
3.4.Turnusy rehabilitacyjne:
 
304/13 – 323/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym.
 
4. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (12 marca 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (2 kwietnia 2013, 08:59:41)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (29 kwietnia 2013, 10:01:54)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1281