Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2013 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2013 r.


1. W dniu 28.03.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – członek komisji;
c) Anna Szaraficka – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, którzy zapoznali się z treścią protokołu.
 
3. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:

3.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

41/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
58/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
81/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
88/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
90/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
132/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
134/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
137/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
142/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
148/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
162/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
172/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
175/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
176/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
184/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
185/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
189/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
194/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
196/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
210/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
216/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
226/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
237/13 – 239/13 – prośba o fakturę;
240/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
241/13 – prośba o fakturę;
242/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
243/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
244/13 – prośba o fakturę;
245/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
246/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
247/13 – prośba o fakturę;
248/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
249/13 – 256/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
257/13 – prośba o fakturę;
258/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
259/13 – 267/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
268/13 – prośba o fakturę;
269/13 – 271/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
272/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
273/13 – 274/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
275/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
276/13 – 279/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
280/13 – 281/13 – prośba o fakturę;
282/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
283/13 – 284/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
285/13 – prośba o fakturę;
286/13 – 288a/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
288b/13 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym.
 
3.2.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
 
55/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
54/13 – prośba o dodatkowe informacje;
36/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
49/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
44/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
51/13 – prośba o dodatkowe informacje;
 
3.3.Likwidacja barier technicznych:
 
53/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
3.4.Likwidacja barier architektonicznych:
 
56/13 – informacja o wizji lokalnej;
50/13 – informacja o wizji lokalnej;
52/13 – informacja o wizji lokalnej.
 
3.5.Turnusy rehabilitacyjne:

1/13 – 11/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
13/13 – 23/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
25/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
27/13 – 46/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
48/13 – 50/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
53/13 – 64/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
66/13 – 69/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
71/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
72/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
74/13 – 76/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
77/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
78/13 – 79/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
81/13 – 89/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
91/13 – 95/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
96/13 wniosek rozpatrzono pozytywnie;
97/13 – 107/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
109/13 – 111/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
112/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
114/13 – 132/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
134/13 – 146/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
149/13 – 150/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
152/13 – 161/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
163/13 – 173/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
175/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
177/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
241/13 – 242/13 – odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
324/13 – 328/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
329/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
330/13 – 333/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
334/13 – 335/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
336/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
337/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
338/13 – 339/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
340/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
341/13 – 342/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
343/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
344/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym (II – III kwartał);
345/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.
 
3.6.Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:
 
1/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (560,00 zł);
2/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
3/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (560,00 zł);
4/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (560,00 zł);
5/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
6/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
7/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (560,00 zł);
8/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (300,00 zł);
9/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (1.500,00 zł);
10/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
11/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
12/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (560,00 zł);
13/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (700,00 zł);
14/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
15/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
16/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
17/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
18/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (700,00 zł);
19/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (1.500,00 zł);
20/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (1.000,00 zł);
21/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (1.500,00 zł).
 
 
4. Wolne wnioski: Brak
 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (28 marca 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (22 kwietnia 2013, 12:50:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173