Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.05.2013 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.05.2013 r.

1. W dniu 13.05.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – członek komisji;
c) Anna Szaraficka – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, którzy zapoznali się z treścią protokołu.
 
3. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
 
3.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
381/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
385/13 – 388/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
389/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
390/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
391/13 – 398/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
399/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
400/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
401/13 – 406/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
407/13  – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
408/13 – 411/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
412/13 – informacja o zarejestrowaniu wniosku, odpowiedź w terminie późniejszym;
413/13 – 417/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.
 
3.2.Likwidacja barier technicznych:
66/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.
 
3.3.Likwidacja barier architektonicznych:
9/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
58/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
63/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
40/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
13/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
57/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
16/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
30/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
31/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
5/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
61/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
17/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
56/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
50/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
52/13 – odpowiedź w terminie późniejszym;
60/13 – rezygnacja.
 
3.4.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
59/13 – informacja o przedłużeniu postępowania;
62/13 – prośba o uzupełnienie braków;
68/13 – zgon wnioskodawcy;
65/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
67/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
64/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
3.5.Turnusy rehabilitacyjne:
 
305/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie (projekt);
308/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie (projekt);
353/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie (projekt);
361/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie (projekt);
374/13 – 378/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
 
4. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (13 maja 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (10 czerwca 2013, 11:45:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077