Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2013 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2013 r.


1. W dniu 04.06.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – członek komisji;
c) Anna Szaraficka – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, którzy zapoznali się z treścią protokołu.
 
3. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
 
3.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
378/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
384/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
418/13 – 427/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
428/13 – 429/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
430/13 – 434/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
435/13 – 436/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
437/13 – 457/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
458/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
459/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
460/13 – 461/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
462/13 – 463/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
465/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
466/13 – 471/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
472/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
473/13 – 474/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.
 
3.2.Likwidacja barier architektonicznych:
69/13 – informacja o wizji lokalnej;
71/13 – informacja o wizji lokalnej.
 
3.3.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
51/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
62/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
70/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
3.4.Turnusy rehabilitacyjne:
176/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
379/13 – 385/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
386/13 – 390/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie (projekt systemowy);
391/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
392/13 – 395/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie (projekt systemowy);
396/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
397/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (projekt systemowy);
398/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
399/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (projekt systemowy);
400/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym.
 
4. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (4 czerwca 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (11 czerwca 2013, 11:44:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147