Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.06.2013 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.06.2013 r.


1. W dniu 20.06.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – członek komisji;
c) Anna Szaraficka – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, którzy zapoznali się z treścią protokołu.
 
3. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
 
3.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
157/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
475/13 – 483/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
484/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
485/13 – 486/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
487/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
488/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
489/13 – 491/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
492/13 – 493/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
494/13 – 496/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
497/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
498/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
499/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
500/13 – 508/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
509/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
510/13 – 516/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
517/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
518/13 – 519/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
520/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
521/13 – 535/13 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
536/13 – informacja o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;
537/13  – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
538/13 – prośba o uzupełnieni braków.
 
3.2.Likwidacja barier architektonicznych:
72/13 – informacja o wizji lokalnej;
9/13 – rezygnacja z dofinansowania;
 
3.3.Likwidacja barier w komunikowaniu się:
76/13 – przekazanie wniosku zgodnie z właściwością miejscową;
38/13 – wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
3.4.Turnusy rehabilitacyjne:
91/13 – rezygnacja;
230/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (projekt systemowy);
401/13 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (projekt systemowy);
 
4. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska (3 lipca 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (3 lipca 2013, 08:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124