Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.04.2014 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.04.2014 r.

1. W dniu 04.04.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – Wamka – członek komisji;
c) Paulina Grzonkowska – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
 
2.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
381/14 – 383/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
384/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (częściowo);
385/14 – 395/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
396/14 – 397/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
398/14 – 401/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
402/14 – 403/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
404/14 – 411/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
412/14 – wniosek rozparzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
413/14 – wniosek rozparzono pozytywnie;
414/14 – 415/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
416/14 – 419/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
420/14 – wniosek rozparzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
421/14 – 426/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
427/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
428/14– wniosek rozpatrzono pozytywnie;
429/14– wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
430/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
431/14– wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
432a/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
432b/14– wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
433/14 – 440/14– wnioski rozpatrzono pozytywnie;
441/14– wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
442/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.
 
2.2. Likwidacja barier w komunikowaniu się:
27/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
31/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
19/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
25/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
38/14 – informacja o zarejestrowaniu;
36/14 – informacja o zarejestrowaniu;
46/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
12/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
18/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
22/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
33/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
26/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
2.3. Likwidacja barier technicznych:
43/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
37/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
41/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
45/14 – informacja o zarejestrowaniu.
 
2.4. Likwidacja barier architektonicznych:
17/14 – informacja o wizji lokalnej;
44/14 – informacja o wizji lokalnej;
40/14 – informacja o wizji lokalnej;
29/14 – informacja o wizji lokalnej;
39/14 – informacja o wizji lokalnej;
42/14 – informacja o wizji lokalnej;
30/14 – informacja o wizji lokalnej.
 
2.5. Turnusy rehabilitacyjne:
44/14 – 45/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
47/14 – 48/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
53/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
55/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
57/14 – 61/14– wnioski rozpatrzono pozytywnie;
64/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
66/14 – 67/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
71/14 – 75/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
54/14 – prośba o uzupełnienie wniosku.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (4 kwietnia 2014)
Opublikował: Alina Kowalska (7 maja 2014, 10:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 783