Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2014 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2014 r.

1. W dniu 15.04.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – Wamka – członek komisji;
c) Paulina Grzonkowska – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
2.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
443/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
444/14 – 448/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
449/14 wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
450/14 – 457/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
458/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
459/14 – 461/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
462/14 wniosek rozpatrzono pozytywnie, prośba o dostarczenie faktury;
463/14 – 466/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.
2.2.Likwidacja barier technicznych:
48/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
47/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
49/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.

2.3. Turnusy rehabilitacyjne:
1/14 – 5/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
7/14 – 11/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
13/14 – 14/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
17/14 – 29/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
32/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
34/14 – 35/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
37/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
39/14 – 43/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
46/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
49/14 – 52/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
56/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
62/14 – 63/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
65/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
69/14 – 70/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
76/14 – 88/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
90/14 – 100/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
102/14 – 105/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
107/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
109/14 – 110/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
114/14 – 117/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
120/14 – 123/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
125/14 – 127/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
129/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
6/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
12/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
15/14 – 16/14 – wnioski rozpatrzono negatywnie;
30/14 – 31/14 – wnioski rozpatrzono negatywnie;
33/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
38/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
89/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
101/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
106/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
108/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
111/14 – 113/14 – wnioski rozpatrzono negatywnie;
118/14 – 119/14 – wnioski rozpatrzono negatywnie;
128/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
144/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
148/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
154/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
167/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
168/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
180/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
188/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
194/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
198/14 – 200/14 – wnioski rozpatrzono negatywnie;
212/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
130/14 – 143/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
145/14 – 147/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
149/14 – 153/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
155/14 – 166/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
169/14 – 179/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
181/14 – 187/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
189/14 – 192/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
195/14 – 197/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
201/14 – 219/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym.

3. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (15 kwietnia 2014)
Opublikował: Alina Kowalska (7 maja 2014, 10:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797