Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2014 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2014 r.

1. W dniu 04.06.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – Wamka – członek komisji;
c) Paulina Grzonkowska – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
2.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

519/14 – 555/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
556/14 – informacja o zarejestrowaniu;
557/14 – 564/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
565/14 – prośba o dostarczenie informacji;
566/14 – 576/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
577a/14 – uzupełnienie braków;
577b/14 – 579/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie
580/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
581/14 – 591/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
592/14 – prośba o dostarczenie faktury;
593/14 – 597/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
598/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
599/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
600/14 – prośba o dostarczenie faktury;
601/14 – 604/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
605/14 – informacja o zarejestrowaniu wniosku;
606/14 – 614/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
186/14 – przedłużenie terminu rozliczenia umowy;
187/14 – rezygnacja/cofnięcie dofinansowania;
179/14 – przedłużenie terminu rozliczenia umowy.

2.2.Likwidacja barier technicznych:
59/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
58/14 – informacja o zarejestrowaniu.
 
2.3. Turnusy rehabilitacyjne:
352/14 – 355/14 – informacja o udzieleniu odpowiedzi w terminie późniejszym;
130/14 – rezygnacja/cofnięcie dofinansowania;
11/14 – rezygnacja/cofnięcie dofinansowania;
47/14 – rezygnacja/cofnięcie dofinansowania;
120/14 – rezygnacja/cofnięcie dofinansowania;
 
 
2.4. Likwidacja barier w komunikowaniu się:
6/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
57/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
50/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
36/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie.
 
3. Wolne wnioski: Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (4 czerwca 2014)
Opublikował: Alina Kowalska (31 lipca 2014, 09:05:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780