Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.06.2014 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.06.2014 r.


1. W dniu 26.06.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – Wamka – członek komisji;
c) Paulina Grzonkowska – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
2.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

617/14 – 621/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
622/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie/prośba o dostarczenie faktury;
623/14 – 638/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
639/14 – prośba o uzupełnienie wniosku;
640/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie/prośba o dostarczenie faktury;
641/14 – 643/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
644/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie/prośba o dostarczenie faktury;
645/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie/prośba o dostarczenie faktury;
646/14 647/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
648/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie/prośba o dostarczenie faktury;
649/14 – 657/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
658/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie/prośba o dostarczenie faktury;
659/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
660/14 – prośba o uzupełnienie wniosku;
335/14 – prośba o dostarczenie faktury.
 
2.2. Likwidacja barier architektonicznych:
62/2014 – informacja o zarejestrowaniu wniosku.

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (26 czerwca 2014)
Opublikował: Alina Kowalska (5 sierpnia 2014, 12:32:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811