Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.07.2014 r.


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.07.2014 r.

1. W dniu 30.07.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielinska – przewodniczący komisji;
b) Alina Kowalska – Wamka – członek komisji;
c)  Paulina Grzonkowska – członek komisji;
d) Wiktor Metkowski – członek komisji;
e) Przemysław Zysnarski – członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:
 
2.1.Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:
 

710/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
711/14 – 713/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
714/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
715/14 – 733/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
734/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
735/14 – 749/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
750/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
751/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
752/14 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
753/14 – 758/14 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;
759/14 – 763/14 – informacja o zarejestrowaniu wniosków;
764/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
765/14 – 774/14 – informacja o zarejestrowaniu wniosków;
775/14 – wniosek rozpatrzono negatywnie;
776/14 – 780/14 – informacja o zarejestrowaniu wniosków;
 
2.2. Turnusy rehabilitacyjne:

 
61/14 – ponaglenie o wybór ośrodka.
 
 

metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska - Wamka (30 lipca 2014)
Opublikował: Alina Kowalska (29 września 2014, 11:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649