Oferta pracy

                                                                                       Tuchola, dnia 22.05.2007r.
 
 
                                                    Kierownik
                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                       w Tucholi
                                                                   ogłasza nabór
 
                                               na stanowisko pracownika socjalnego
                                 w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Tucholi

 
 
1.   Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
1)      Niezbędne
a)     wykształcenie: wyższe / w trakcie studiów (pedagogika o specjalności praca socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie),
b)     jest obywatelem polskim,
c)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d)     nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
e)      posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/wym stanowisku.
 
2)      Dodatkowe
a)     doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej,
b)     znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
c)      komunikatywność,
d)     umiejętność pracy w zespole.
 
 
2.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dotyczy:
 
1)      placówek opiekuńczo – wychowawczych,
2)      domów pomocy społecznej,
3)      wdrażania programów powiatowych z zakresu pomocy społecznej,
4)      organizacji szkoleń dla kadr pomocy społecznej.
 
3.    Wymagane dokumenty:
 
1)      życiorys,
2)      list motywacyjny,
3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)      dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych) lub zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów,
5)      kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy.
 
4.   Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1)      termin – od 22.05.2007r. do 05.06.2007r.,
2)      sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi”.
3)      miejsce – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, pokój nr 04 (sekretariat).
 
Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.


5.   Dodatkowe informacje:
 
1)      Kontakt z kadrami – tel. (052) 55 92 018
2)      Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Tucholi po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3)      Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń PCPR w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
4)      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
5)      Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń PCPR w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
6)      Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Kierownik
                                                                            Powiatowego Centrum
                                                                         Pomocy Rodzinie w Tucholi
                                                                             mgr Ewa Gierchowska


Wytworzył: Ewa Gierchowska (22 maja 2007)
Opublikował: Krzysztof Blas (22 maja 2007, 09:17:40)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Blas (22 maja 2007, 10:01:22)
Zmieniono: pomyłka oczywista

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6075

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij