oferat pracy

                                                                                         Tuchola, dnia 19.11.2008r.
 
                                                Kierownik
                        Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                w Tucholi
                                            ogłasza nabór
 
                                     na stanowisko inspektora
                 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi                                                                                                                               1. Wymagania w stosunku do kandydata:
 
1)      Niezbędne
a)     wykształcenie: wyższe (pedagogika o specjalności praca socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, resocjalizacja),
b)     jest obywatelem polskim,
c)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d)     nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
e)     posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
2)      Dodatkowe
a)     mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej, innych pokrewnych instytucjach,
b)     znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
c)     komunikatywność,
d)     umiejętność pracy w zespole
e)     znajomość
-     ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 Dz.U.08.115.728
-     Ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób        niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.  Dz.U.08.14.92
-     Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002r. Dz. U.02.96.861
 
2.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)      doradca ds. osób niepełnosprawnych,
2)      rehabilitacja społeczna – likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
3)      informowanie o uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
4)      wdrażania programów dotyczących osób niepełnosprawnych,
5)      pozyskiwanie środków z zewnątrz,
6)      pomoc przy organizowaniu szkoleń przeprowadzanych przez PCPR.
 
 
 
 
3.     Wymagane dokumenty:
1)      życiorys,
2)      list motywacyjny,
3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia obowiązków inspektora,
5)      dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),
6)      kopie świadectw pracy, o ile kandydat legitymuje się stażem pracy.
 
4.     Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)    termin – od 19.11.2008r. do 03.12.2008r.,
2)    sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Tucholi”.
3)      miejsce – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, pokój nr 05 (sekretariat).
 
Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.


5.      Dodatkowe informacje:
1)      Kontakt z kadrami – tel. (052) 55 92 018
2)      Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Tucholi po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3)      Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń PCPR w Tucholi przy ul. Pocztowej 7  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
4)      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
5)      Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń PCPR w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
6)      Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą
 
 
 
                                                                          Kierownik
                                                                 Powiatowego Centrum 
                                                              Pomocy Rodzinie w Tucholi


Wytworzył: Joanna Hanczewska (19 listopada 2008)
Opublikował: Krzysztof Blas (20 listopada 2008, 12:07:13)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (12 stycznia 2011, 10:35:24)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2369

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij