ZARZĄDZENIE NR 4/2013, 6/2013, 7/2013, 11/2013, 13/2013, 14/2013, 16/2013

Zarządzenie 4/2013 w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w PCPR w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 (87kB) pdf


Zarządzenie 6/2013 w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowań dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2013.

ZARZĄDZENIE 6/2013 (111kB) pdf


Zarządzenie 7/2013 w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku w powiecie tucholskim.

ZARZĄDZENIE 7/2013 (45kB) pdf


Zarządzenie 11/2013 w sprawie: powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

ZARZĄDZENIE 11/2013 (104kB) pdf


Zarządzenie 13/2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania i określenia zakresu obowiązków Zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2012 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

ZARZĄDZENIE 13/2013 (110kB) pdf  


Zarządzenie 14/2013 w sprawie: zmiany regulaminu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

ZARZĄDZENIE 14/2013 (140kB) pdf

Zarządzenie 16/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko pracownicze - członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż".

ZARZĄDZENIE 16/2013 (65kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Anna Toby (12 marca 2013)
Opublikował: Alina Kowalska (10 kwietnia 2013, 13:45:20)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (12 czerwca 2014, 11:59:54)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1278