„Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”


„Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku zorganizowało szkolenia
dla kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. Diagnozę pedagogiczno – psychologiczną przeprowadził Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy „Caritas” w Bydgoszczy. Po zakończeniu procedur szkoleniowych udało się pozyskać 6 kandydatów gotowych do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska (15 grudnia 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 23:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410