Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Projekt ten ma za zadanie przetestować opracowane teoretycznie rozwiązania zwiększające skuteczność działań jednostek pomocy społecznej. W ramach tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia PCPR będzie wdrażał usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla rodzin z dziećmi. Poradnictwo świadczone będzie w oparciu o standardy opracowane docelowo dla wszystkich jednostek organizujących taką pomoc.


metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska (18 października 2012)
Opublikował: Alina Kowalska (18 października 2012, 10:58:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1591