2019 r.

2019 r.

Wykonanie budżetu 2019 rok

Uchwała nr 78/127/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 23 marca 2020 r.w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2019 rSprawozdanie opublikowane jest w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2019 r.

Uchwała nr 65/113/2020Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 22 stycznia 2020 r.w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za IV kwartał 2019 r. [...]

Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 r.

Uchwała nr 52/93/2019Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 października 2019 r.w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2019 r. [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku

Uchwała nr 42/67/2019Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2019 r. [...]

Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 r.

Uchwała nr 38/60/2019Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2019 r. [...]

Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.

Uchwała nr 26/40/2019Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 kwietnia 2019 r.w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2019 r. [...]

metryczka