zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 6/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia - Część nr 1 i 2 Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania - Część nr 3, 4, 5, 6 i 7  
Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 1 i Części nr 2
Informacja o udzieleniu zamówienia (324kB) pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania
- dotyczy Części nr 3, Części nr 4, Części nr 5, Części nr 6 i Części nr 7
Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania (335kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części nr 1 i Części nr 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (522kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach (295kB) pdf

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15 marca 2019 r. (342kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B” z dnia 12 marca 2019 r.
treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (359kB) pdf

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (70kB) word
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (147kB) pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy (182kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (12 marca 2019, 13:53:45)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (28 marca 2019, 13:13:37)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 671