Dane adresowe

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. PRZEMYSŁOWA 6
89-500 TUCHOLA

NIP 561-13-30-172, REGON 092361628


TEL./FAX 052 5590112
TEL. KOM
ÓRKOWY 696 050 438

e-mail: zdp@tuchola.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:00 do 15:00
wtorek 7:00 do 15:00
środa 7:00 do 15:00
czwartek 7:00 do 15:00
piątek 7:00 do 15:00


Skargi i wnioski można składać osobiście, pisemnie, elektronicznie oraz faksem pod numerem telefonu (052) 55 90 112. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi przyjmuje interesantów we wtorki w pokoju nr 2 między godziną 7.00 a 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania (np. w formie telefonicznej).
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE,L z 2016 r., Nr 119, poz.1)
informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest
Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 55-90-112 e-mail: zdp@tuchola.pl

• Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem inspektor.rodo@wp.pl

• Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- w przypadku, kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie), w celu podjęcia działań zmierzających do jego realizacji (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
- w celu realizacji zawartych umów (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
- w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym np. prawa zamówień publicznych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
• Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych osobowych, jeśli jednak będzie to konieczne udostępnimy Państwa dane innym podmiotom publicznym na mocy obowiązującego prawa.
•  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami przewidzianymi w obowiązującym prawie.
• Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do danych jej dotyczących,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji umowy, celu jaki zostanie wyznaczony.
• Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany jak również Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Zenon Poturalski (21 listopada 2004)
Opublikował: Administrator (21 listopada 2004, 16:06:22)

Ostatnia zmiana: Łukasz Olejnik (8 lutego 2019, 08:10:27)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26966