Zarządzenia Kierownika PCPR

Zarządzenie nr 20/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 09.12.2019 r. w sprawie: ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

Zarządzenie nr 19/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.11.2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego w ramach projektu "Ku dorosłości". [...]

Zarządzenie nr 18/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.11.2019 r. w sprawie: ujednolicenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

Zarządzenie nr 17/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30.10.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. [...]

Zarządzenie nr 16/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 18.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2019 w sprawie programu pilotażowego "Aktywny samorząd" zmienionego Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 30.07.2019r. [...]

Zarządzenie nr 15a/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w ramach projektu "Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". [...]

Zarządzenie nr 15/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w ramach projektu "Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". [...]

Zarządzenie nr 14/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30.07.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/201 zadnia 05.02.2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w 2019 roku oraz  przyjęcia formularza wniosku o [...]

Zarządzenie nr 13/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.02.2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania [...]

Zarządzenie nr 12/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019 r. w sprawie: wprowadzania polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 w sprawie realizacji programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w 2019 r. [...]

Zarządzenie nr 10/2019

Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.04.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 Ustawy - Prawo [...]

Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.04.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PCPR w Tucholi [...]

Zarządzenie nr 8/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 17.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 7/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej [...]

Zarządzenie nr 6/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.03.2019 r. w sprawie: przyjęcia formularzy wniosków o dofinansowanie w ramach  programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w 2019r. [...]

Zarządzenie nr 4/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania [...]

Zarządzenie nr 3/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 06.02.2019 r. w sprawie: odwołania i powołania komisji do spraw oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

Zarządzenie nr 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2019 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.08.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/2018 z dnia 23.02.2018r. w sprawie realizacji programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w 2018r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 04.06.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/2018 zadnia 23.03.2018 r. w sprawie programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w 2018 roku oraz zarządzenia nr 12/2018 z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: wprowadzania polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: powołania inspektora ochrony danych. [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.05.2018 r. w sprawie: realizacji programu pilotażowego "Aktywny samorząd" [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.04.2018 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.03.2018 r. w sprawi: powołanie zespołu ds. projektu "Samodzielnie (nie samemu). Model wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie tucholskim". [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.02.2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku.  [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania komisji do spraw oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2018 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 08.01.2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2018 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.12.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.11.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.12.2015 r. w sprawie:przyjęcia wzorów wniosków o pomoc [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 14.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie:zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 18.08.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15/2017, określenia terminu naboru wniosków w ramach programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w Module II w 2017 roku oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.07.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia wzorów wniosków o pomoc [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 20.06.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2017 z dnia 07.04.2017r w sprawie określenia terminu naboru wniosków w ramach programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w Module [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 09.06.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.05.2017 r. w sprawie: określenia zasad zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 14.04.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 11.04.2017 r. w sprawie: powołania grupy zarządzającej projektem pt. "Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje". [...]

Zarządzenie nr 7/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.04.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2017 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.04.2017 r. w sprawie: określenia terminu naboru wniosków w ramach programu pilotażowego "Aktywny samorząd" w Module I. [...]

ZARZĄDZENIE 5/2017

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przyjęcia druku wniosków oraz określenia terminu naboru w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd. [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze na partnera. [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu.  [...]

ZARZĄDZENIE 4/2016

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 01.02.2016 r. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie odwołania członka komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze [...]

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wstrzymania rozpatrywania niektórych wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22.01.2016 r. w sprawie wstrzymania rozpatrywania niektórych wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z obszaru rehabilitacji [...]

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z [...]

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjne

Zarządzenie nr 1/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor [...]

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przyjęcia formularzy wniosków PFRON na 2016 rok

Zarządzenie nr 14/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 25.11.2015 r. w sprawie przyjęcia nowych formularzy wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej [...]

Zarządzenie nr 4/2015

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30.04.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad wypłaty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II w programie "Aktywny samorząd". [...]

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 09.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad rozpatrywania wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne w ramach uczestnictwa w programie "Aktywny samorz [...]

Zarządzenie nr 1/2015

Zarządzenie nr 1/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowań dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - [...]

Zarządzenie nr 15/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie wyznaczenia Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 15/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie wyznaczenia Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi [...]

Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji PFRON

Zarządzenie nr 17/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w z dnia 05.12.2014 r. w sprawie opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu [...]

Zarządzenie nr 16/2014

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej [...]

ZARZĄDZENIE 14/2014

ZARZĄDZENIE 14/2014 w sprawie: zmian zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 13

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanego ze środków PFRON [...]

ZARZĄDZENIE 5/2014, ZARZĄDZENIE NR 6/2014, ZARZĄDZENIE 7/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON na rok 2014.   [...]

ZARZĄDZENIE 4/2014

w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski o przyznanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON na rok 2014. [...]

ZARZĄDZENIE 2/2014

w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2014.   [...]

ZARZĄDZENIE 1/2014

w sprawie: powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie   [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2013, 6/2013, 7/2013, 11/2013, 13/2013, 14/2013, 16/2013

Zarządzenie 4/2013 w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w PCPR w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2013. [...]

ZARZĄDZENIE 3/2013

Zarządzenie w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w PCPR w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2013. [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2013

Zarządzenie w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2013. [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2013

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków PFRON  w Warszawie. [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2012

Zarządzenie w sprawie: zmiany dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2012

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej w związku z realizacją projektu pt. "Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2012

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2012

Zarządzenie w sprawie: ustalenia norm i zasad przydziału środków higieny osobistej oraz napojów pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2012

Zarządzenie w sprawie: wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. [...]

ZARZĄDZENIE NR 4

Zarządzenie w sprawie dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 3

Zarządzenie w sprawie powołania i określenia zakresu obowiązków Zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w związku z wprowadzeniem z dnia z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy o wspieraniu rodziny i [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2012

Zarządzenie w sprawie: powołania zespołu koordynującego realizację „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 – 2014”. [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2012

Zarządzenie w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2011

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON [...]

Zarządzenie nr 8 w sprawie dodatkowych zasad udzielania dofinansowania do środków PFRON

Zarządzenie nr 8 w sprawie dodatkowych zasad udzielania dofinansowań do środków PFRON [...]

Zarządzenie nr 16/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.12.2010 r.

Zarządzenie nr 16/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

Zarządzenie nr 15/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.12.2010

Zarządzenie nr 15/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie 14/2010 Kierownika PCPR z dnia 02.12.2010 r.

Zarządzenie na 14/2010 Kierownika PCPR z dnia 02.12.2010 r. w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. [...]

Zarządzenie nr 13/2010 Kierownika PCPR z dnia 25.10.2010 r.

Zarządzenie nr 13/2010 Kierownika PCPR z dnia 25.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania ryzykiem.  [...]

Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 29.07.2010 r.

Zarządzenie nr 12/2010 Kierownika PCPR z dnia 29.07.2010 r w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej. [...]

Zarządzenie nr 11 Kierownika PCPR z dnia 28.07.2010 r.

Zarządzenie nr 11/2010 Kierownika PCPR z dnia 28.07.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie nr 10 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010

Zarządzenie nr 10/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji inwentaryzacyjnej. [...]

Zarządzenie nr 9/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010

Zarządzenie nr 9/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej i instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania.  [...]

Zarządzenie nr 8 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r.

Zarządzenie nr 8/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont. [...]

Zarządzenie nr 7/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.05.2010 r.

Zarządzenie nr 7/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom PCPR środków czystości. [...]

Zarządzenie nr 6 Kierownika PCPR z dnia 27.05.2010 r.

Zarządzenie nr 6/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.05.2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na potrzeby projektu "Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej" [...]

Zarządzenie nr 4 Kierownika PCPR z dnia 27.04.2010 r.

Zarządzenie nr 4/2010 Kierownika PCPR z dnia 27.04.2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych zasad rozpatrywania wniosków PFRON. [...]

Zarządzenie nr 3 Kierownika PCPR z dnia 26.01.2010 r.

Zarządzenie nr 3/2010 Kierownika PCPR z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zasad refundacji okularów korygujących wzrok. [...]

Zarządzenie nr 2 Kierownika PCPR z dnia 26.01.2010 r.

Zarządzenie nr 2/2010 Kierownika PCPR z dnia 26.01.2010 r. w sprawie planu kontroli opracowanego na potrzeby PCPR. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij