Projekty realizowane przez PCPR

Projekty realizowane przez PCPR

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu [...]

Projekt systemowy w 2012 roku

Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2012 rok.   Celem projektu systemowego w 2012 roku był wzrost [...]

Projekt systemowy w 2011 roku.

Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2011 rok.     Celem projektu systemowego w 2011 roku była [...]

„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi w roku 2011 realizuje projekt konkursowy „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” [...]

„Rodzina – Rodzinie – grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu”

„Rodzina – Rodzinie – grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu”   W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskowało do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o środki z programu lokalnego [...]

„Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”

„Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w listopadzie 2009 roku przystąpiło do realizacji projektu konkursowego [...]

„Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”

„Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku zorganizowało szkolenia dla kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. [...]

Projekt systemowy 2010 r.

2010 ROK PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach [...]

„Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność” zorganizowanego z okazji międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych.

„Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność” zorganizowanego z okazji międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w [...]

Projekt systemowy 2009 r.

2009 r. PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach [...]

Projekt systemowy 2008 r.

2008 r. PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach [...]

metryczka