Utrzymanie letnie dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi wypełniając ustawowe zadania realizuje w ramach bieżącego utrzymania sieci drogowej:

1) remonty dróg,

2) utrzymanie dróg,

3) ochronę dróg.

Zgodnie z art. 4 ust. 19 ustawy o drogach publicznych  - remont drogi obejmuje wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

Zgodnie z art. 4 ust. 20 ustawy o drogach publicznych - utrzymanie drogi obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 21 ustawy o drogach publicznych - ochrona drogi obejmuje działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.


UTRZYMANIE LETNIE sieci drogowej jest prowadzone w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym i obejmuje w szczególności:

- remonty cząstkowe dróg,

- remonty chodników,

- wyrównanie i ścinkę poboczy,

- równanie, profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych,

- frezowanie pni,

- koszenie poboczy,

- odnowa oznakowania poziomego,

- sprzątanie pasów drogowych,

- oczyszczanie nawierzchni dróg, obiektów mostowych i urządzeń odwadniających,

- odnowa rowów.

 

UTRZYMANIE CAŁOROCZNE obejmuje:

- partrolowanie dróg,

- ustawianie i naprawy oznakowania pionowego,

- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- usuwanie skutków awarii i zdarzeń drogowych,

- wycinka krzewów.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (11 lipca 2012)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (11 lipca 2012, 09:24:32)

Ostatnia zmiana: Łukasz Olejnik (17 października 2017, 14:34:38)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5398