KONKURS

KONKURS

Konkurs 1/PFRON/2024

Zarząd Powiatu Tucholskiego uchwałą nr 304/528/2024 z dnia 29.02.2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/PFRON/2024 na wykonywanie zadań publicznych w 2024 roku związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej [...]

Konkurs nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych w 2024 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych w 2024 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego (uchwała nr 297/515/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z [...]

Konkurs nr 1/PFRON/2023 na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/PFRON/2023 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego finansowanych ze środków PFRON w 2023 roku (uchwała nr 257/442/2023 Zarządu Powiatu [...]

Konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego (uchwała nr 236/413/2023 Zarządu Powiatu [...]

KONKURS OFERT nr 1/PFRON/2022 na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/PFRON/2022 na wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Podstawą do ogłoszenia konkursu jest uchwała Nr [...]

nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego. Dokumenty: Wzór oferty Wzór sprawozdania  Ogłoszenie [...]

Konkurs 1/2021 kultura, ratownictwo, turystyka i wsparcie organizacji

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury [...]

Konkurs nr 1/2020 (kultura, ratownictwo i wkład własny)

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i [...]

Konkurs 2/2019 (Ratownictwo i Ochrona ludności)

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie działań na rzecz ratownictwa i [...]

Konkurs 1/2019 (Kultura)

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Konkurs 2/2018

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludnościKonkursem [...]

Konkurs 1/2018 (kultura) - wyniki

Zarząd Powiatu Tucholskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2018 dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. [...]

Konkurs 1/2018

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Konkurs ofert 2017

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Oferta realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania pn. „70-ta Rocznica Wydarzeń Historycznych Lipowa” zgłoszonego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, na [...]

Konkurs ofert 2016

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkursem [...]

KONKURS OFERT 2015

                                                                      [...]

metryczka