PPROGRAM WSPÓŁPRACY

PPROGRAM WSPÓŁPRACY

Konsultacje Programu Współpracy na 2024 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na [...]

Program współpracy na rok 2022

Program współpracy na rok 2022 - wersja ostateczna (po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego): [...]

Konsultacje Programu Współpracy na 2022 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na [...]

Konsultacje Programu Współpracy na 2021 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na [...]

Konsultacje Programu Współpracy na 2019 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2018 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

NABÓR DO DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO DRUGIEJ KADENCJI

Do dnia 2 listopada 2017 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 2 listopada 2017 r. w formie pisemnej [...]

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Uwagi zgłaszać można do 6 listopada 2015 roku, w formie określonej w [...]

metryczka