„Mapa aktywności”

„Mapa aktywności”
organizacji pozarządowych działających na   terenie Powiatu Tucholskiego, realizujących zadania z zakresu zadań publicznych.

1. zakres: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

• Międzyszkolny Klub Sportowy
  ul. Szkolna 11
  89-506 Kęsowo
• UKS „Start” przy SP
  Wielki Mędromierz
  89-520 Gostycyn
• UKS „Dąb” przy SP
  Stobno 33
  89-502 Raciąż
• UKS „Smyk” przy SP
  ul. Kwiatowa 9
  89-510 Bysław
• UKS przy SP w Śliwicach
  ul. Szkolna 9
  89-530 Śliwice
• UKS „Borowiak”
  ul. Sępoleńska 12
  89-520 Gostycyn
• UKS „Poraj”
  ul. Szkolna 1
  89-507 Żalno
• UKS „Borowi” przy SP
  ul. Szkolna 5
  89-504 Legbąd
• Parafialny Klub Sportowy „Unitas”
  ul. Świecka 24
  89-500 Tuchola
• UKS „Sokół” przy SP w Pruszczu
  ul. Dworcowa 33
  89-520 Gostycyn
• UKS „Nowodworek”
  ul. Pocztowa 8a
  89-500 Tuchola
•„Parafialny Klub Sportowy”
  ul. Szkolna 10
  89-506 Kęsowo
• UKS „Grom” przy SP
  ul. Wojska Polskiego 16
  89-526 Lubiewo
• UKS „Buk”
  Stobno 33
  89-502 Raciąż
• UKS „Kadet”
  ul. Kwiatowa 9
  89-510 Bysław
• UKS „Fudokan”
  ul. Warszawska 20/58
  89-500 Tuchola
• Ludowy Klub Sportowy „Sokół”
  ul. Hallera 9
  89-526 Lubiewo
• Ludowy Klub Sportowy „Rawys”
  ul. Wrzosowa 20
  89-502 Raciąż
• Gminny Klub Sportowy „Victoria”
  ul. Ks. Dra St. Sychowskiego 30
  89-530 Śliwice
• Gminny Ludowy Klub Sportowy „CIS”
  ul. Szkolna 2
  89-511 Cekcyn
• Ludowy Klub Sportowy w Kęsowie
  ul. Szkolna 11
  89-506 Kęsowo
• Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” w Tucholi
  ul. Warszawska 17
  89-500 Tuchola
• Ludowy Klub Turystyczny Tuchola
  Aleja LOP 5/28
  89-501 Tuchola
• Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec” w Gostycynie
  ul. Bydgoska 8
  89-520 Gostycyn
• Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
  pl. Zamkowy 1
  89-500 Tuchola
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
  pl. Zamkowy 1
  89-500 Tuchola

2.zakres: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

• Borowiackie Towarzystwo Kulturalne
  pl. Zamkowy 8
  89-500 Tuchola (Tucholski Ośrodek Kultury)
• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  ul. Piastowska 5a
  89-500 Tuchola (Spółdzielnia Mieszkaniowa)
• Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich w Tucholi
  Plac Wolności 15
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat” w Gostycynie
  ul. Główna 35
  89-520 Gostycyn
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi
  ul. Zamkowa 1
  89-500 Tuchola
• Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi
  ul. Pocztowa 8a
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec
  Krzywogoniec 5
  89-511Cekcyn
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
  ul. Szkolna 2
  89-511 Cekcyn    
• Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
  ul. Kwiatowa 17
  89-510 Cekcyn
• Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą „Klon”
  Klonowo 2
  89-526 Lubiewo
• Tucholskie Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Ster”
  ul. Pocztowa 10
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruszcz
  ul. Ogrodowa 7
  89-520 Gostycyn
• Towarzystwo Miłośników Ptaków Drapieżnych i Sokolnictwa „Polski Zakon Sokolników”
  ul. Nowodworskiego 9-13/71
  89-500 Tuchola  
• Stowarzyszenie Miłośników Internetu „B-NET”
  ul. Kniejowa 10
  89-500 Tuchola
• Tucholskie Towarzystwo Edukacyjne
  ul. Świecka 89a
  89-500 Tuchola
• Bractwo Świętego Huberta w Śliwicach
  ul. Ks. Dra Stanisława Sychowskiego 29
  89-530 Śliwice
• Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „JAGODA”
  Małe Gacno 45
  89-505 Małe Gacno
• Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „Talent”
  ul. Dworcowa 30/2
  89-511 Cekcyn
• Kujawsko – Pomorska Konfraternia Orderu Świętego Stanisława
  Łącki Piec 28
  89-530 Śliwice
• Stowarzyszenie „Rezler” – Wielki Kanał Brdy
  ul. Podgórna 1
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa
  ul. Główna 7
  89-506 Kęsowo
• Towarzystwo Ziemi Śliwickiej „Knieja”
  ul. Dworcowa 37
  89-530 Śliwice
• Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola

• Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
  ul. Świerkowa 5
  89-520 Gostycyn

3. zakres: porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym

• Klub Abstynenta „Krokus”
  ul. Pocztowa 7d
  89-500 Tuchola

4. zakres: pomoc społeczna

• Stowarzyszenie im. Doktora Andrzeja Potery „POST HOMINUM MEMORIAM”
  ul. Świecka 27
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego i Sępoleńskiego „DZIECKO W RODZINIE”
  ul. Bydgoska 7
  89-500 Tuchola
• Związek Inwalidów Wojennych RP
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola (Urząd Miejski)
• Polski Związek Niewidomych
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola (Urząd Miejski)
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola

5. zakres: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
  ul. Pocztowa 7D
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Relax”
  Krąg
  89-530 Śliwice 

6. zakres: ochrona i promocja ochrony zdrowia

• Stowarzyszenie „Hospicjum” – organizacja katolicka przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Bożego Ciała
  ul. Świecka 24
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pediatrii Powiatu Tucholskiego
  ul. Nowodworskiego 14-18
  89-500 Tuchola
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi
  ul. Świecka 45 (Poradnia Ogólna)
  89-500 Tuchola

7. zakres: rolnictwo, turystyka


• Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Gost-tucz” w Gostycynie
  ul. Bydgoska 8
  89-520 Gostycyn
• Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej w Śliwicach
  ul. Sychowskiego 30
  89-530 Śliwice
• Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej w Cekcynie
  ul. Szkolna 2
  89-511 Cekcyn
• Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Bory Tucholskie”
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola
• Stowarzyszenie „Bory Tucholskie – Wieś Teolog” w Teologu
  Teolog 11
  89-510 Bysław
• Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych „Wrzos Wielonek”
  Sucha
  89-525 Sucha

8. zakres: współpraca ze społecznościami lokalnymi, w tym z innych państw

• Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”
  ul. Podgórna 3
  89-500 Tuchola

9. zakres: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

• Związek RP Żołnierzy Górników
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola (Urząd Miejski)
• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola (Urząd Miejski)
• Ogólnopolski Związek Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych
  Plac Zamkowy 1
  89-500 Tuchola (Urząd Miejski)

 


 

metryczka


Wytworzył: Danuta Wytrążek (30 grudnia 2005)
Opublikował: Danuta Jerka (30 grudnia 2005, 08:17:41)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Klafetka (27 stycznia 2015, 08:48:18)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13056