Konkurs 2/2019 (Ratownictwo i Ochrona ludności)

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 20.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) w terminie do 8 kwietnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. 

Pełna dokumentacja konkursowa:

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (28 lutego 2019)
Opublikował: Karol Gutsze (28 lutego 2019, 15:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835