Konkurs 1/2021 kultura, ratownictwo, turystyka i wsparcie organizacji

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Termin składania wniosków mija 16 lutego 2021 r.
Uchwała Zarządu (84kB) pdf
Ogłoszenie - regulamin konkursu (670kB) pdf
Wzór oferty 2021 (243kB) plik
Karta oceny formalnej (227kB) pdf
Karta oceny merytorycznej (216kB) pdf
Wzór umowy (107kB) plik
Formularz sprawozdania (218kB) plik

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w procedurze konkursowej, po rozstrzygnięciu konkursu możliwa jest także procedura uproszczona, zgodnie z art. 19a uodppiw. Wtedy zastosowanie ma formularz procedury uproszczonej (128kB) plik oraz sprawozdanie z realizacji oferty uproszczonej. (97kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (22 stycznia 2021)
Opublikował: Karol Gutsze (25 stycznia 2021, 09:43:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466