2020 r.

2020 r.

Uchwała nr XX/143/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3230 z dnia 2020-06-26 [...]

Uchwała nr XIX/137/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2764 z dnia 2020-06-01 [...]

Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2532 z dnia 2020-05-13 [...]

Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 637 z dnia 2020-01-30 [...]

metryczka