2021 r.

2021 r.

Uchwała nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2407 z dnia 2021-05-07 [...]

Uchwała nr XXVIII/198/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2406 z dnia 2021-05-07 [...]

Uchwała nr XXVII/190/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 1488 z dnia 2021-03-25 [...]

Uchwała nr XXVI/185/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 585 z dnia 2021-02-03 [...]

Uchwała nr XXVI/184/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 584 z dnia 2021-02-03 [...]

metryczka