Wykaz szkół i placówek oświatowych

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH IM. LEONA - POŁCZYŃSKIEGO

DYREKTOR: IRENEUSZ WESOŁOWSKI

ul. Nowodworskiego 9/13
89-500 Tuchola
tel./fax (0 52)33 48 483

e-mail: zslia@tuchola.pl

1. TECHNIKUM NR 2 kształci w zawodach:

 • technik agrobiznesu
 • technik architektury krajobrazu
 • technik ekonomista
 • technik obsługi turystycznej
 • technik rolnik

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 - wielozawodowa


ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ

DYREKTOR: JERZY KORNAŚ

ul. Świecka 89 a
89-500 Tuchola
tel. (0 52) 33 43 363, (0 52) 33 43 364, (0 52) 33 43 792.
www.zslit.tuchola.pl
e-mail: zslit@tuchola.pl


1. TECHNIKUM NR 1 - kształci w zawodach

 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 - wielozawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO

DYREKTOR: WALDEMAR PTAK

ul. Pocztowa 8a
89-500 Tuchola
tel./fax (0-52) 33 63 850
www.nowodworek.pl
e-mail: sekretariat@nowodworek.pl


 

TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

DYREKTOR: WITOLD SMOCZYK


ul. Świecka 89a
89-500 Tuchola
tel. (0 52) 3343531, (0 52) 3343496
www.tcez.tuchola.pl
e-mail: tcez@tuchola.pl

1. SZKOŁA POLICEALNA

2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

4. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

DYREKTOR: TOMASZ OKRZYŃSKI

ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola
tel. (0 52) 3345024
www.specjalna.tuchola.pl
e-mail: sosw.tuchola@wp.pl

1. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA - wielozawodowa
3. SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY
4. PRZEDSZKOLE SPECJALNE


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DYREKTOR: MARZENA GRUCHAŁA

ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola
tel. (0 52) 3343863

e-mail: ppptuchola@poczta.onet.plmetryczka


Wytworzył: Danuta Wytrążek (20 maja 2011)
Opublikował: Danuta Jerka (17 marca 2004, 07:53:37)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (6 kwietnia 2023, 13:13:08)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22954